Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 5.7.2021

Deltagere: Mogens, Jørn, Susanne, Leif og Eva

  1. 1. Bestyrelsessammensætning fremadrettet, Jane Andersen har trukket sig fra bestyrelsen med øjebliklig virkning. Bestyrelsens opgave bliver at          finde ud af hvilke opgaver Jane har haft i bestyrelsen, Mogens tager kontakt til Jane. Jane har tilbudt har hun stadig ønsker at sende mail ud til klubbens medlemmer når de skal orienteres om noget.

  Bestyrelsens sammensætning fremadrettet, Leif træder ind i Janes sted og er dermed menigt medlem og næst formand.

  1. 2. Status på instruktører, Carsten Johansen vil gerne på DGI kursusdel 1. Bente Ramskov overvejer stadig at melde fra som instruktør. Der bliver drøftet et evt. Samarbejde med ØV løbeklub, Mogens tager kontakt til Tom Andersen og forhøre sig.

De instruktører som er i klubben lige pt er Louise, Carsten, Finn, Lis, Susanne, Mona Lisa, Grete, Bente og Vibeke.

Der afholdes instruktør møde torsdag d. 8/7-21 hvor Susanne vil høre hvad status er.

Hjælp til ruter, rute beskrivelser sendes til Vibeke som herefter bliver lagt ud på Rimos hjemmeside, Jane sender mail ud til alle medlemmer, som opfordres til at sende løbe ruter til Vibeke.

  1. 3. Der foreslås at Rimo betaler deltager gebyr til stafet for livet, Rimo betaler evt. Leje af telt.

  Æ Quernstensløb betalt af Rimo.

     

  Kontakte Irene ang. Leje af kantinen Ribelund.

  1. 4. Evt.

 Veste deles ud til medlemmer og der indkøbes ikke nye.

 Gå hold Mona Lisa vil gerne have tilmelding fra gang til gang til gå holdet, de har selv oprettet en tråd.

 Samle alt som tilhører tulipanløb et sted, der gøres plads i kassen på Vittenbergskolen. 

 Næste møde mandag d. 23 august kl. 17.00

 

Referat af bestyrelsesmøde 17.2.2020

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

Orientering fra chefinstruktørene

Der mangles stadigvæk flere instruktører.

Der afholdes instruktør fest i marts måned.

Susanne undersøger om vi evt. kan lave en klub aftale med Sportmaster så det fremadrettet bliver her Rimos medlemmer bliver tilbudt en klub aften med rabat.

Susanne har fået en forespørgsel om der evt. kan gives gratis løb for Rimos medlemmer til crossløbet på lørdag, som foregår i Ribe denne weekend, der blev vedtaget i bestyrelsen at Rimos medlemmer kan deltage gratis, Jane sender mail ud til medlemmer herom.

Jane har ligeså en forespørgsel fra nogle af klubbens medlemmer om der evt.

Kan tilbydes gratis løb d 28 maj til pinse løbet i Gram. Dette er også godkendt.

Økonomi/budget

Jørn gennemgår budgettet for 2019 som ender ud med et overskud.

Budget for 2020 er lagt.

Generalforsamling:

Dirigent: Mogens har spurgt Jens Bo om han igen i år vil varetage denne post

Mogens afventer svar fra Jens Bo.

Hvem er på valg: 

Mogens, Jane og Eva er på valg.

Forplejning:

Jane bestiller sandwich fra Gredstedbro hotel.

      

Royal Run

Der er infomøde angående træning til royal Run torsdag d. 20. februar. De som ønsker at deltage i træningen til Royal Run og som ikke er medlem af Rimo, skal betale 100 kr. Ønsker de efterfølgende at melde sig ind i klubben, bliver de 100 kr. trukket fra medlemskontingentet.

Træning til royal Run tilbydes fra tirsdag d. 25. februar hvor man har mulighed for at løbe op til 10 km. Der bliver trænet op til Royal Run i Sønderborg, som løbes d. 1. juni, hvor Rimo ligger inde med 30 starts numre til.

Medlemssituation

Pt. er der 122 medlemmer af Rimo inkl. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer, som er kontingentfrie. 

Evt. 

Susanne foreslår ændring af kontingent, for de medlemmer, som evt. melder sig ind midt i en sæson, vedtaget af bestyrelsen, at de medlemmer som melder sig ind efter 1 august betaler halvt kontingent frem til nytår. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 21.10.2019

Nyt fra instruktørgruppen (Susanne)

Instruktørgruppen, har været underbemandet, pga. skader, sygdom eller arbejde.

Opfordre alle til at være med i opvarmningen også instruktørerne. Instruktørerne møder altid ind et kvarter inden løbs start.

Der er arrangeret klub aften d. 30. okt. Og der er en god tilslutning. Løberen i Esbjerg lukker, derfor vil Susanne være undersøgende på om Sportigan i Esbjerg evt. kunne være interesseret i at lave en aftale med RIMO om klub aften og rabatter.

Tilgang/afgang medlemmer (Jane)

Der er 150 medlemmer i RIMO inkl. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Rundstykker den 1. i måneden (Mogens)

Ordningen fortsætter, men skal være mere struktureret. Intervalgængerne henter rundstykkerne og medlemmerne der er i klubben den pågældende dag, hjælper hinanden med at rette an.

RIMO-kalender (Mogens)

Skal opdateres til 2020. Susanne, Vibeke og Mogens opdaterer kalenderen.

Træningstidspunkt (Mogens)

Mogens foreslår at vi rykker træningstidspunktet tirsdag og torsdag, da dette har været en forespørgsel fra nogle af klubbens medlemmer. Der var enighed om i bestyrelsen, at vi prøver af fra 1. januar og frem til Generalforsamlingen d. 12. marts at starte træningen kl. 17.30 i stedet for kl. 18.30. 

Udkast til folder til nye løbere i RIMO (Susanne)

Susanne har skrevet en fin folder, som bliver udleveret til nye løbere i RIMO

Ansøgning om refleksveste til instruktørerne i RIMO (Susanne)

Instruktørerne mangler refleksveste til vinter, der må bestilles refleksveste til alle instruktører i Løberen beløb 4895 kr.

Lysløb

12. november er der Lysløb i RIMO, Jørn laver diplomer, Jane bestiller suppe. Mogens køber lyskæder til løbet.

Intervalgang (Vibeke)

Vibeke har været med på intervalgang i et stykke tid og kunne godt tænke sig at træningen blev krydret med et tvist, evt. nogle øvelser undervejs. Dette er der udarbejdet materiale om og det er lige til at gå til. Der aftales at fremadrettet bliver der kort drøftet til instruktørmødet inden løb, hvilken øvelse man ønsker at tag med på dagens gåtur.

Tanker om RIMOS-fremtid (Jørn)

Visioner og strategier for Rimos fremtid. Dette punkt holder vi et møde om d. 2. dec. Kl. 18.30 hvor vi laver en brainstorm og kommer med gode ideer tanker om fremtiden i RIMO.

Evt. 

Jørn foreslår en fodterapeut til at holde et oplæg til vores næste generalforsamling. Jørn kontakter Michaela som arbejder ved fritidscentret.Vibeke efterspørger et førstehjælpsopfølgningskursus til instruktører, Vibeke undersøger mulighederne.

 

Ref. af bestyrelsesmøde d.  26.8.2019

Nyt fra chefinstruktøren

Der mangles nye instruktører. 

Opstart nye medlemmer og rundstykker.

Ingen ændring af opstart nye medlemmer, muligt at starte op hele august måned, hvis man skal nå at følge et løbeprogram. 

Ingen rundstykker fremadrettet i august måned.

Status økonomi. Herunder Tulipanløbet.

Tulipanløbet gav igen i år et pænt stort overskud på 62.734,56 kr.

Vi kommer ud med et pænt budget i udgangen af 2019.

Kan vi fejre/belønne medlemmerne efter et økonomisk veloverstået tulipanløb?

Evt. en oplægsholder til vores generalforsamling. Der må gerne komme forslag til en evt. oplægsholder.

Løbe festen, en egen betaling på 50 kr. for at deltage ved dette års løbe fest.

Hjemmeside(r) Ribe Motion/ Tulipanløbet (Har vi brug for begge?)

Thomas Nissen, klubmedlem ansætter vi som web mand som kan hjælpe os ved behov. Vi beholder begge hjemmesider.

Stafet for livet… Telt, status på tilmeldinger, rundedonationer.

Leje et lille telt bord og stole til 8 personer, det hele bliver sat op og pillet ned for os, vi skal ikke gøre noget. Mogens bestiller.

Der er ingen træning for medlemmer i klubben denne dag, alle medlemmer har mulighed, for at melde sig til stafet for livet gratis.

Rimo giver 3 kr. pr. runde dog max 3000 kr.

Løbefest

Løbefesten afholdes fredag d. 4. oktober. Der er bestilt mad og musik.

Bestyrelsen er blevet enige om, at der er en egen betaling på 50 kr. pr. medlem. Grundet det store overskud ved dette års tulipanløb. 

Egne drikkevarer må ikke medbringes.

Diverse mails

Det var ikke muligt for Mogens at læse indkomne mails, da der ikke var noget net på Jørns kontor denne aften. Derfor sender Mogens relevante mails ud til bestyrelsens medlemmer.

Jane har modtaget mail fra Danni angående ”Peters Juleløb ” som løber af stablen søndag d. 15. dec. Kl. 10.00. Danni vil høre om Rimo evt. har lyst til at være medarrangører til dette løb. Bestyrelsen mangler oplysninger om vores rolle i dette løb, hvad forventes der af os og hvor mange mand skal vi stille med? 

Evt.

Hvordan skal Rimo udvikle sig? Brainstorm, punkt til næste bestyrelsesmøde.

Drop boks, vi har mange ting liggende på nettet, få det samlet et sted.

Transport, befordring til og fra kursus, instruktører klubben betaler laveste takst.

E-conomic regnskab, Jørn foreslår at vi får installeret e-conomic som vil lette bogføringen en del,    hvilket koster 295 kr. pr. måned. Der var en enighed i bestyrelsen om at dette skal tilkøbes. 

Løbe bluser til nye medlemmer udleveres 2 gange om året, oktober og marts måned.

Er det muligt at få et system over hvem og hvornår medlemmerne har fået løbe bluse?

 

Ref. af best.-møde d. 6-2-19

Orientering fra Instruktørmødet:

Instruktørerne ønsker sig nyt instruktør løbetøj.

Vi mangler instruktører i løbeklubben, p.t. har vi kun 10 instruktører. Der arbejdes i at finde egnede instruktører.

Økonomi/budget:

Vi henlægger 40.000 kr. til klubtrøjer, beklædning til instruktører for 2018/2019. Budget godkendt for 2019.

Stafet for Livet 14.-15. september 2019. Mogens foreslår at deltagergebyret betales af RIMO for RIMO´s medlemmer. Samtidig gives der en rundedonation.

Odd Fellow legat - Mogens søger om et legat til RIMO. Får vi legat skal der købes refleksveste og lys til løbere.

Orientering projekt Kvickly:

Peter fra Kvickly tilbyder hans ansatte at få gratis løbetræning, RIMO stiller med instruktører hver mandag fra kl. 18, der er aftalt, at de løbere som deltager fra Kvickly, blliver meldt ind i RIMO, dermed har de og så mulighed for at komme i klubbe de dage der trænes i RIMO.

Stafet 2020 Genforeningsløb:

Fejring af den 100 år gamle grænse, hvor det er planen, at der løbes stafet grænsen rundt. Danni fra DGI, vil gerne have at vi samarbejder om dette med Hvidin, Mogens mener dog, at der er meget arbejde i det, derofr tænker i ikke at byde ind til dette samarbejde.

 

Ref. fra best.møde d. 5-11-18

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Orientering fra instruktørmødet:

Tænker man at hjælpetrænere skal med til instruktørfesten. Der blev vedtaget i bestyrelsen at hjælpetrænere ikke deltager i instruktørfesten.

Økonomi:

Regnskabet for dette år, ser ud til at gå i nul ved årsskiftet.

Lys løb:

13. november holder klubben lys løb, Susanne mailer ud til instruktørerne om hvad deres opgaver er på dagen.

Klubaften:

Løberen i Esbjerg holder klubaften for Rimos medlemmer, man kan denne aften få 25% rabat i butikken.

Medlemssituation:

Vi er nu oppe på 157 medlemmer, en fin fremgang her i den sidste del af året.

Løbe bluser til Rimos medlemmer: 

Jørn har en aftale med Tip top, der bliver snart meldt en dato ud for prøvning inden løb. Dette finder Vibeke og Jørn ud af i fællesskab. Klubben betaler som skrevet tidligere 1 bluse eller tank top til hvert medlem, hvis løberne ønsker navn på deres løbe bluse, skal de selv betale 30 kr. til dette.

Opstart af nye medlemmer:

Bestyrelsen har besluttet et nyt tiltag, til januar når der startes nye løbe hold op, bliver det med en mere glidende opstart, det er blevet besluttet at vi ligger op til at nye medlemmer kan starte op i løbet af januar, dette fordi vi oplever at mange nye løbere kommer til senere end den dato vi reklamere med, vi vil gerne have at det bliver gjort synligt at der ikke kun er en dato man kan starte.Foldere udleveres til nye løbere, hvor de kan læse om klubben, de henvises desuden til Rimos hjemmeside. Nye løbere skal have en løbe bluse og et Rimoskilt til skoene, når de har betalt kontingent. Sommerhold opstart bliver  i aug. Bypoloner sørger Mogens for, så der kommer reklame op sidst på året.

Rimos 10-års jubilæum:

Det gøres tydeligt fremadrettet, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer denne aften.

DGI Runners:

Ingen reaktion tilbage på mail sendt til DGI.( Der er nu kommet svar fra landsfmd. Der er på baggrund af dette afholdt møde med Danni Callesen og andeb rep. fra DGI

Evt.:

I 2020 bliver der lavet en stafet løb, grænsen rundt, hvor Danni Callesen er med i planlægningen, Danni vil gerne have Rimos hjælp til opbakning ved dette løb.

 

Ref. fra best. Møde d.17-9-18:

Stafet for livet

Sponsoratet fra Rimo, 2 løbe ure, som indbragte et godt beløb ved auktionen. Der fra 84 deltager fra Rimo, der blev løbet 2121 Rimo omgange.                      

Løbe bluser:

Logitrans, Toyota og naturplank vil gerne sponsere samt have reklamer på klubbens nye klub løbe bluser. Der kommer en aften  hvor klubbluserne kan prøves samt bestilles. Ønsker klubbens medlemmer mere end en bluse, skal disse bestilles og betales samme aften. Man kan altid bestille bluser senere hvis dette har interesse. Evt. prøve bluserne hos Tip Top. Tre reklame logoer på ryggen og Rimo logo foran.

Jubilæumsfesten:

Tidligere formand Finn og Danni deltager til festen. Mogens byder velkommen. Sang, sende stik ord til Jane som kender en der kan skrive den. Underholdning Susanne forhører sig. Musikken spiller fra kl. 21.30-01.30. 

Nyt fra instruktørerne:

Instruktørkursus rykkes til det nye år.